Foto bersama Angkatan 2022/2023

Foto bersama untuk angakatan 2022/2023 dilaksanakan pada Sabtu,1 April 2023 di kampus 2 (Penakalan) yang dihadiri oleh perwakilan setiap jurusan.

  • BUSANA
  • AT
  • OTKP
  • AKL
  • BDP
  • TKJ